Οροι χρήσης

Συμφωνία Όρων Χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟ AΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ.

ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ, ΔΙΑΒΑΣΗ, ΠΩΛΗΣΗ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ . ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΑΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΕΝ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΗ, ΕΠΙΣΚΕΨΗ, ΧΡΗΣΗ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ, ΠΕΛΑΤΗ, ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ή ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΛΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 18 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΑΝ ΒΑΣΕΤΕ ΤΑ 18 ΧΡΟΝΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΤΕ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, Ή ΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ. ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (COPA) του 1998.

ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ή ΘΕΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ. ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΧΕΤΕ ΩΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΚΕΙ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.

ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ. ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΦΟΡΙΚΟ ΔΑΣΜΟ, ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ.

ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι επισκέπτες, οι θεατές, οι χρήστες, οι συνδρομητές, τα μέλη, οι συνεργάτες, οι μεταπωλητές ή οι πελάτες, που αναφέρονται συλλογικά στο παρόν ως “Επισκέπτες”, είναι μέρη αυτής της συμφωνίας. Ο ιστότοπος και οι προηγούμενοι κάτοχοι και / ή φορείς εκμετάλλευσης ιστότοπων είναι συμβαλλόμενα μέρη σε αυτήν τη συμφωνία, η οποία αναφέρεται εδώ ως “Ιστότοπος”. Οι επισκέπτες κατανοούν και αναγνωρίζουν ότι αυτή η συμφωνία υπερισχύει και υπερισχύει οποιωνδήποτε και όλων των συμφωνιών επισκεπτών με τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των όρων χρήσης του ηλεκτρονικού ιστότοπου των επισκεπτών, της πολιτικής απορρήτου ή άλλων προτεινόμενων νομικά δεσμευτικών συμφωνιών που βρίσκονται στον ιστότοπο των Επισκεπτών.

Ο ιστότοπος απορρίπτει όλες τις ηλεκτρονικές συμφωνίες του ιστότοπου επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Όρων και Προϋποθέσεων Επισκεπτών. Η παρούσα συμφωνία διέπει όλα τα μέρη. Σε περίπτωση διαφωνίας με τον Επισκέπτη, ο Ιστότοπος θα διέπεται από αυτήν τη συμφωνία και από τους ισχύοντες κανόνες και νόμους προεπιλογής που θα διευθετηθούν σε δεσμευτική διαιτησία ή δικαστήριο στην επιλογή Ιστοσελίδων στη δικαιοδοσία της επιλογής Ιστοσελίδων. Οποιαδήποτε και όλες οι συμφωνίες, παραστάσεις, υποσχέσεις, εγγυήσεις, ενέργειες ή δηλώσεις από τον ιστότοπο Επισκεπτών ή άλλη προτεινόμενη συμφωνία που διαφέρουν με οποιονδήποτε τρόπο από τους όρους αυτής της συμφωνίας δεν θα έχουν καμία ισχύ ή αποτέλεσμα. Όλοι οι επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των μεταπωλητών, των διαμεσολαβητών, των συνεργατών, των κοινοπραξιών, των εκδοτών, των διαφημιζόμενων, των διαδικτυακών εμπόρων, και οποιουδήποτε και όλων των χρηστών που επισκέπτονται ή έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο υπόκεινται σε αμοιβαία κυκλοφορία και δεν επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων ή συμφωνιών. τερματίζεται για οποιονδήποτε λόγο ή λόγο χωρίς αμοιβαία γραπτή συμφωνία και σύμφωνη γνώμη του ιστότοπου.

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Εκτός αν έχετε συνάψει ρητή γραπτή σύμβαση με αυτόν τον ιστότοπο το αντίθετο, οι επισκέπτες, οι θεατές, οι συνδρομητές, τα μέλη, οι συνεργάτες ή οι πελάτες δεν έχουν κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες σε εμπορικό ή δημόσιο περιβάλλον. δεν έχουν κανένα δικαίωμα να το μεταδώσουν, να το αντιγράψουν, να το αποθηκεύσουν, να το εκτυπώσουν, να το πουλήσουν ή να δημοσιεύσουν τμήματα του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου. Βλέποντας τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου συμφωνείτε με αυτόν τον όρο προβολής και αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση είναι παράνομη και ενδέχεται να σας επιβάλει αστικές ή ποινικές κυρώσεις. Και πάλι, ο επισκέπτης δεν έχει κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο ή τμήματα αυτού, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων του, των αόρατων σελίδων, των συνδεδεμένων σελίδων, του υποκείμενου κώδικα ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας που μπορεί να περιέχει ο ιστότοπος, για οποιονδήποτε λόγο για οποιαδήποτε χρήση. Τίποτα. Ο επισκέπτης συμφωνεί για εκκαθάριση αποζημιώσεων ύψους 100.000 δολαρίων ΗΠΑ επιπλέον των δαπανών και των πραγματικών ζημιών λόγω παραβίασης αυτής της διάταξης. Ο επισκέπτης εγγυάται ότι κατανοεί ότι η αποδοχή αυτής της διάταξης είναι όρος προβολής και ότι η προβολή αποτελεί αποδοχή.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο ιστότοπος και τα περιεχόμενά του ανήκουν ή διαθέτουν άδεια από τον ιστότοπο. Το υλικό που περιέχεται στον ιστότοπο πρέπει να τεκμαίρεται ότι είναι ιδιοκτησιακό και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Οι επισκέπτες δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στο περιεχόμενο του ιστότοπου. Η χρήση περιεχομένου ιστότοπου για οποιονδήποτε λόγο είναι παράνομη, εκτός εάν γίνεται με ρητή σύμβαση ή άδεια του ιστότοπου.

ΥΠΕΡΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΗ, “ΠΛΑΙΣΙΟ” ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τον ιστότοπο, κανείς δεν μπορεί να υπερσυνδέσει αυτόν τον ιστότοπο, ή τμήματα αυτού, (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λογότυπων, εμπορικών σημάτων, επωνυμίας ή υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα) στους δικούς τους για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να αναφέρετε τη διεύθυνση URL (διεύθυνση ιστότοπου) αυτού του ιστότοπου σε οποιοδήποτε εμπορικό ή μη εμπορικό μέσο χωρίς ρητή άδεια, ούτε επιτρέπεται να «πλαισιώσετε» τον ιστότοπο. Συμφωνείτε συγκεκριμένα να συνεργαστείτε με τον Ιστότοπο για να αφαιρέσετε ή να απενεργοποιήσετε τέτοιες δραστηριότητες και να είστε υπεύθυνοι για όλες τις ζημίες. Συμφωνείτε με την εκκαθάριση αποζημιώσεων των 100.000 $ ΗΠΑ συν τα έξοδα και τις πραγματικές ζημιές για παράβαση αυτής της διάταξης.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο ιστότοπος αποποιείται κάθε ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου. Οι επισκέπτες αναλαμβάνουν όλο τον κίνδυνο προβολής, ανάγνωσης, χρήσης ή εμπιστοσύνης σε αυτές τις πληροφορίες. Εάν δεν έχετε συνάψει ρητή σύμβαση αντίθετα με τον ιστότοπο, δεν έχετε το δικαίωμα να βασίζεστε σε οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται στο παρόν ως ακριβή. Ο ιστότοπος δεν παρέχει τέτοια εγγύηση.

Καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια για την ακριβή απεικόνιση αυτού του προϊόντος και των δυνατοτήτων του. Παρόλο που αυτός ο κλάδος είναι ένας από τους λίγους όπου κάποιος μπορεί να γράψει τη δική του επιταγή όσον αφορά τα κέρδη, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα κερδίσετε χρήματα χρησιμοποιώντας τις τεχνικές και τις ιδέες σε αυτά τα υλικά. Παραδείγματα και μαρτυρίες σε αυτά τα υλικά δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως υπόσχεση ή εγγύηση κερδών. Το δυναμικό κέρδους εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το άτομο που χρησιμοποιεί το προϊόν μας, τις ιδέες και τις τεχνικές του. Αυτό το προϊόν δεν είναι επιχειρηματική ευκαιρία και παρέχει μόνο συμβουλές και εκπαίδευση σχετικά με το Διαδίκτυο και τη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης. Αυτό είναι ένα νέο προϊόν και σύστημα και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ιστορικό κερδών από τη χρήση του. ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΑΣ, Επειδή το ίδιο θα παραβιάσει τους ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΟΙΡΕΘΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΑΣ, ΜΑΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ. Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ, Ή ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ.

Ο ιστότοπος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιά σε υπολογιστές ή λογισμικό του επισκέπτη ή οποιουδήποτε ατόμου με τον οποίο ο επισκέπτης επικοινωνεί στη συνέχεια από αλλοιωμένο κώδικα ή δεδομένα που μεταδίδονται κατά λάθος στον υπολογιστή του επισκέπτη. Και πάλι, ο επισκέπτης προβάλλει και αλληλεπιδρά με αυτόν τον ιστότοπο, ή πανό ή αναδυόμενα παράθυρα ή διαφημίσεις που εμφανίζονται πάνω του, με δική του ευθύνη.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΒΛΑΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ

Ο επισκέπτης κατεβάζει πληροφορίες από αυτόν τον ιστότοπο με δική του ευθύνη. Ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι λήψεις δεν περιέχουν αλλοιωμένους κωδικούς υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ιών και worm.
LIMITATION OF LIABILITY

Με την προβολή, τη χρήση ή την αλληλεπίδραση με οποιονδήποτε τρόπο με αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων εμβλημάτων, διαφημίσεων ή αναδυόμενων παραθύρων, λήψεων και ως προϋπόθεση του ιστότοπου για να επιτρέψει τη νόμιμη προβολή του, ο Επισκέπτης παραιτείται από κάθε δικαίωμα σε αξιώσεις ζημίας οποιουδήποτε και όλη η περιγραφή βασίζεται σε οποιονδήποτε αιτιώδη παράγοντα που οδηγεί σε πιθανή βλάβη, ανεξάρτητα από το πόσο βαρετή ή εκτεταμένη, είτε σωματική είτε συναισθηματική, προβλέψιμη ή απρόβλεπτη, είτε προσωπική είτε επιχειρηματική φύση.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο Επισκέπτης συμφωνεί ότι σε περίπτωση που προκαλέσει ζημιά, για την οποία απαιτείται να πληρώσει ο Ιστότοπος, ο Επισκέπτης, ως προϋπόθεση προβολής, υπόσχεται να αποζημιώσει την Ιστοσελίδα για όλους.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Ο επισκέπτης συμφωνεί ως όρος προβολής, ότι οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ επισκέπτη και ιστότοπου θεωρείται υποβολή. Όλες οι υποβολές, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων αυτών, γραφικών που περιέχονται σε αυτό, ή οποιουδήποτε από τα περιεχόμενα της υποβολής, θα γίνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, χωρίς περαιτέρω άδεια, για εμπορική χρήση χωρίς επιπρόσθετη εξέταση οποιουδήποτε είδους. Ο επισκέπτης συμφωνεί να κοινοποιεί μόνο αυτές τις πληροφορίες στον Ιστότοπο, τον οποίο θέλει να επιτρέψει για πάντα στον Ιστότοπο να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει κατάλληλο. Οι «Υποβολές» είναι επίσης μια διάταξη της Πολιτικής απορρήτου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Καμία πρόσθετη ειδοποίηση οποιουδήποτε είδους για οποιονδήποτε λόγο οφείλεται Ο επισκέπτης και ο επισκέπτης εγγυάται ρητά την κατανόηση ότι το δικαίωμα ειδοποίησης παραιτείται ως προϋπόθεση για την άδεια προβολής ή αλληλεπίδρασης με τον ιστότοπο.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Ως μέρος της εκτίμησης που απαιτείται από τον Ιστότοπο για προβολή, χρήση ή αλληλεπίδραση με αυτόν τον ιστότοπο, ο Επισκέπτης συμφωνεί να χρησιμοποιήσει δεσμευτική διαιτησία για οποιαδήποτε αξίωση, διαφωνία ή διαμάχη («ΑΙΤΗΣΗ») οποιουδήποτε είδους (είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία ή άλλως) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτήν την αγορά, αυτό το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων πρόσκλησης, ζητημάτων απορρήτου και ζητημάτων όρων χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης είναι το κυρίαρχο μέρος, ο επισκέπτης επιβαρύνεται με το κόστος των δικών του δικηγόρων. Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή στο Vistor σε δικαστήριο της δικαιοδοσίας της επιλογής του ιστότοπου.

Σε καμία περίπτωση ο θεατής, ο επισκέπτης, μέλος, συνδρομητής ή πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο ή να ασκήσει δίκη. Ο θεατής, ο επισκέπτης, το μέλος, ο συνδρομητής ή ο πελάτης δεν θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε προ-δοκιμαστική ανακάλυψη, εκτός εάν προβλέπεται στους κανόνες. δεν θα έχετε το δικαίωμα να συμμετάσχετε ως εκπρόσωπος ή μέλος οποιασδήποτε κατηγορίας αιτούντων σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση υπόκειται σε διαιτησία. η απόφαση του διαιτητή θα είναι οριστική και δεσμευτική με περιορισμένα δικαιώματα προσφυγής.

Το επικρατούμενο μέρος θα αποζημιωθεί από το άλλο μέρος για οποιοδήποτε και όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τη διαιτησία της διαφοράς, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, των τελών είσπραξης, των τελών διερεύνησης, των εξόδων ταξιδιού.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ

Εάν οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με αυτήν την αγορά θα παραπεμφθεί ενώπιον δικαστηρίου, πριν ή μετά τη διαιτησία, ο θεατής, ο επισκέπτης, το μέλος, ο συνδρομητής ή ο πελάτης συμφωνεί ότι η αποκλειστική και κατάλληλη δικαιοδοσία να είναι το κράτος και η πόλη που δηλώνονται στα στοιχεία επικοινωνίας του κατόχου ιστού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά εδώ. Σε περίπτωση που οι διαφορές βρίσκονται σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, το αρμόδιο δικαστήριο είναι το ομοσπονδιακό δικαστήριο της επιλογής των ιστότοπων.

Μοντέλο χρέωσης και πολιτική ακύρωσης / επιστροφής χρημάτων

Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφές χρημάτων επικοινωνώντας με την υποστήριξη πελατών κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο στο υποσέλιδο του ιστότοπου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην προσφορά.

ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ο θεατής, ο επισκέπτης, το μέλος, ο συνδρομητής ή ο πελάτης συμφωνούν ότι ο εφαρμοστέος νόμος που θα εφαρμοστεί πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι αυτός της κατάστασης της ιστοσελίδας που αναφέρεται στα στοιχεία επικοινωνίας μας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον χειριστή αυτού του ιστότοπου στη διεύθυνση [email protected]