Οικονομία Τα «γεράκια» ήρθαν για να μείνουν στην ΕΚΤ

Τα «γεράκια» ήρθαν για να μείνουν στην ΕΚΤ

-

Όπως ήταν αναμενόμενο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προχώρησε σήμερα σε αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες, σε μια προσπάθεια να χαλιναγωγήσει τον πληθωρισμό.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 75 μονάδες βάσης» ανέφερε η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος, μετά τη συνεδρίαση. Και πρόσθεσε: «Λάβαμε τη σημερινή απόφαση και αναμένουμε να αυξήσουμε περαιτέρω τα επιτόκια, για να διασφαλίσουμε την έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στο μεσοπρόθεσμο στόχο μας του 2%εκατό» τονίζοντας ότι η μελλοντική πορεία των επιτοκίων θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των προοπτικών του πληθωρισμού και της οικονομίας, και πως σε κάθε συνεδρίαση θα επανεκτιμώνται τα δεδομένα.

Η κ. Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλός και θα παραμείνει πάνω από τον στόχο για μεγάλο χρονικό διάστημα. «Τον Σεπτέμβριο, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ έφτασε στο 9,9%. Τους τελευταίους μήνες, η άνοδος των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων, τα σημεία συμφόρησης στην προσφορά και η ανάκαμψη της ζήτησης μετά την πανδημία οδήγησαν σε διεύρυνση των πιέσεων στις τιμές και σε αύξηση του πληθωρισμού. Η νομισματική μας πολιτική στοχεύει στη μείωση της στήριξης της ζήτησης και στην προστασία έναντι του κινδύνου μιας επίμονης ανοδικής μετατόπισης των προσδοκιών για τον πληθωρισμό», τόνισε.

Τροποποίηση των όρων στα TLTROs

Αναφερόμενη στην απόφαση για τροποποίηση των όρων της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ), είπε ότι λαμβανομένης υπόψη της απρόβλεπτης και πρωτοφανούς αύξησης του πληθωρισμού, είναι αναγκαίο να αναπροσαρμοστεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι συμβατό με την ευρύτερη διαδικασία εξομάλυνσης της νομισματικής πολιτικής και να ενισχυθεί η μετάδοση των αυξήσεων των επιτοκίων πολιτικής στις συνθήκες τραπεζικών χορηγήσεων. «Ως εκ τούτου, αποφασίσαμε να προσαρμόσουμε τα επιτόκια που ισχύουν για το TLTRO III από τις 23 Νοεμβρίου 2022 και να προσφέρουμε στις τράπεζες πρόσθετες προαιρετικές ημερομηνίες πρόωρης αποπληρωμής» είπε χαρακτηριστικά.

Οικονομικές προοπτικές

Η κ. Λαγκάρντ επεσήμανε επίσης ότι η οικονομική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ είναι πιθανό να έχει επιβραδυνθεί σημαντικά το τρίτο τρίμηνο του έτους, προβλέποντας περαιτέρω εξασθένηση στο υπόλοιπο του τρέχοντος έτους και στις αρχές του επόμενου έτους. «Με τη μείωση των πραγματικών εισοδημάτων των ανθρώπων και την αύξηση του κόστους για τις επιχειρήσεις, ο υψηλός πληθωρισμός συνεχίζει να μειώνει τις δαπάνες και την παραγωγή. Οι σοβαρές διαταραχές στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο έχουν επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση και η εμπιστοσύνη τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων μειώθηκε ραγδαία, γεγονός που επιβαρύνει επίσης την οικονομία».

Στοχευμένα μέτρα

«Για να περιοριστεί ο κίνδυνος τροφοδοσίας του πληθωρισμού, τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης για την προστασία της οικονομίας από τις επιπτώσεις των υψηλών τιμών της ενέργειας θα πρέπει να είναι προσωρινά και να στοχεύουν στους πιο ευάλωτους. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να παρέχουν κίνητρα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την ενίσχυση του ενεργειακού εφοδιασμού. Ταυτόχρονα, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν δημοσιονομικές πολιτικές που δείχνουν ότι έχουν δεσμευτεί να μειώσουν σταδιακά τους υψηλούς δείκτες δημόσιου χρέους. Οι διαρθρωτικές πολιτικές θα πρέπει να σχεδιαστούν για να αυξήσουν το αναπτυξιακό δυναμικό και την ικανότητα προσφοράς της ζώνης του ευρώ και να τονώσουν την ανθεκτικότητά της, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των μεσοπρόθεσμων πιέσεων στις τιμές. Η ταχεία εφαρμογή των σχεδίων επενδύσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ Next Generation θα συμβάλει σημαντικά σε αυτούς τους στόχους» είπε χαρακτηριστικά.

Πληθωρισμός

Αναφερόμενη στον πληθωρισμό η κ. Λαγκάρντ είπε ότι οι πιέσεις στις τιμές είναι εμφανείς σε όλο και περισσότερους τομείς, εν μέρει λόγω των επιπτώσεων του υψηλού ενεργειακού κόστους που τροφοδοτεί ολόκληρη την οικονομία.

Εκτίμηση κινδύνου

Σύμφωνα με την επικεφαλής της ΕΚΤ, τα εισερχόμενα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης είναι σαφώς καθοδικοί, ειδικά βραχυπρόθεσμα. Ένας μακροχρόνιος πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει σημαντικός κίνδυνος. Η εμπιστοσύνη θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω και οι περιορισμοί από την πλευρά της προσφοράς θα μπορούσαν να επιδεινωθούν ξανά. Το κόστος ενέργειας και τροφίμων θα μπορούσε επίσης να παραμείνει σταθερά υψηλότερο από το αναμενόμενο. Μια αποδυνάμωση της παγκόσμιας οικονομίας θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσθετη τροχοπέδη στην ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ.

Εκτιμά επίσης, ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές για τον πληθωρισμό είναι κατά κύριο λόγο ανοδικοί. Ο σημαντικότερος βραχυπρόθεσμος κίνδυνος είναι η περαιτέρω άνοδος των λιανικών τιμών της ενέργειας. Μεσοπρόθεσμα, ο πληθωρισμός μπορεί να αποδειχθεί υψηλότερος από το αναμενόμενο εάν υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των βασικών προϊόντων διατροφής και μια ισχυρότερη μετακύλιση στις τιμές καταναλωτή, μια επίμονη επιδείνωση της παραγωγικής ικανότητας της οικονομίας της ζώνης του ευρώ, επίμονη άνοδος των προσδοκιών για τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο μας ή υψηλότερες από τις αναμενόμενες αυξήσεις μισθών. Αντίθετα, η μείωση του ενεργειακού κόστους και η περαιτέρω αποδυνάμωση της ζήτησης θα μείωναν τις πιέσεις στις τιμές.

Οικονομικές και νομισματικές συνθήκες

Το κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών αυξάνεται λόγω της αύξησης των επιτοκίων της αγοράς. Ο δανεισμός έχει επίσης γίνει πιο ακριβός για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ο τραπεζικός δανεισμός προς τις επιχειρήσεις παραμένει ισχυρός, καθώς πρέπει να χρηματοδοτήσουν το υψηλό κόστος παραγωγής και να δημιουργήσουν αποθέματα. Ταυτόχρονα, η ζήτηση για δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων συνέχισε να μειώνεται. Ο δανεισμός προς τα νοικοκυριά μετριάζεται, καθώς τα πιστωτικά πρότυπα έχουν γίνει πιο αυστηρά και η ζήτηση για δάνεια έχει μειωθεί σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων επιτοκίων και χαμηλής καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Πηγή: ot.gr

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tanea.gr

Τελευταία νέα

Αναμέτρηση προσωπικοτήτων

Η χθεσινή μονομαχία Παρτιζάν και Παναθηναϊκού έφερε αντιμέτωπους δύο προπονητής που «γράφουν ιστορία» στο μπάσκετ. Γιατί δίνουν τον τόνο...

Η ενεργειακή επανάσταση άρχισε. Ωρα να επικρατήσει

Ενα πράγμα που έμαθα τα τελευταία 12 χρόνια στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι ότι η τραπεζική δεν...

Πράσινο φως σε Ταμείο υπέρ των φτωχότερων

Η σύνοδος κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα ξεκίνησε χθες, με τους αντιπροσώπους των περίπου 200 χωρών να εγκρίνουν...

Κίσινγκερ

Κύριε Διευθυντά,Είστε συνδρομητής; ΣυνδεθείτεΉ εγγραφείτε Αν θέλετε να δείτε την πλήρη έκδοση θα πρέπει να είστε συνδρομητής. Αποκτήστε σήμερα...

Βυθίστηκε στο σκοτάδι η χώρα της Μυκόνου

Χωρίς ρεύμα παρέμεινε για παραπάνω από δύο ώρες η Χώρα της Μυκόνου το Σάββατο το βράδυ. Σε μια από τις...

Μόρια – ΣΥΡΙΖΑ: Εγκληματικές ευθύνες σε Μητσοτάκη-Μηταράκη για την τραγωδία

«Η σημερινή τραγωδία στη δομή της Μόριας αναδεικνύει τις εγκληματικές ευθύνες Μητσοτάκη-Μηταράκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και προσθέτει ότι...

Πρέπει να διαβάσετε

Αναμέτρηση προσωπικοτήτων

Η χθεσινή μονομαχία Παρτιζάν και Παναθηναϊκού έφερε αντιμέτωπους δύο...

Μπορεί επίσης να σας αρέσειΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ
Συνιστάται σε εσάς