Πολιτική Με μελέτη της Grant Thornton απαντά το υπ. Ανάπτυξης...

Με μελέτη της Grant Thornton απαντά το υπ. Ανάπτυξης για τα «σπιτάκια» ανακύκλωσης

-

Εξηγήσεις γύρω από την υπόθεση των «γωνιών ανακύκλωσης», τα γνωστά πλέον σε όλους «σπιτάκια» που μπορεί να γίνει ανακύκλωση, δίνει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μετά από καταγγελίες, κυρίως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε για σκάνδαλο δεκάδων εκατομμυρίων, το υπουργείο έρχεται να απαντήσει στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, παραθέτοντας μάλιστα μελέτης της Grant Thornton αξιολογεί την συγκεκριμένη διαδικασία ανακύκλωσης και η οποία κρίνει ότι είναι επωφελής.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του υπουργείου τονίζεται ότι: «O ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση στις 10.4.2023, δηλαδή κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας της Ορθοδοξίας, ανακάλυψε «σκάνδαλο δεκάδων εκατομμυρίων» και θεώρησε ότι η Ελλάδα είναι «μαύρο πρόβατο» στην ΕΕ.

Επειδή όμως η Μεγάλη Εβδομάδα ολοκληρώθηκε και το Φως επικράτησε έναντι του σκότους, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το θέμα της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων πόρων του ΕΣΠΑ σίγουρα ΔΕΝ είναι προνομιακός χώρος για να κάνει αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και προς αποκατάσταση της αλήθειας, αναφέρονται τα κάτωθι:

Στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε 3 ανοιχτά ζητήματα με τις Υπηρεσίες της Ε.Ε.:

  • το ζήτημα του ΦΟΔΣΑ Ηπείρου, το οποίο με την εξαιρετική συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου και όλων των Δήμων (πλην ενός) έχει διευθετηθεί,
  • το ζήτημα του ΣΔΙΤ Πελοποννήσου, για το οποίο εκκρεμεί η υποβολή του φακέλου μεγάλου έργου, που πραγματοποιείται άμεσα,
  • το ζήτημα της χρηματοδότησης των «γωνιών ανακύκλωσης», στο οποίο ζητήθηκε να μελετηθεί η σχέση κόστους – οφέλους της τεχνολογίας ανακύκλωσης.

Αναφορικά με το 3ο ζήτημα, σε συνέχεια μακράς προηγούμενης επικοινωνίας του Υπουργού και σχετικής αλληλογραφίας με την Επίτροπο κα Ελίζα Φερέιρα, συμφωνήθηκε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα αναθέσει σε ανεξάρτητο αξιολογητή εγνωσμένου κύρους, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της σχέσης κόστους-οφέλους της συγκεκριμένης τεχνολογίας, όπως επιβεβαιώθηκε και στο έγγραφο της Επιτρόπου.

Σε αυτό το πλαίσιο, την 23.2.2023, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου ανέθεσε, στην εγνωσμένου κύρους, ανεξάρτητη εταιρία «Grant Thornton» την εκπόνηση της σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

H σχετική μελέτη εκπονήθηκε και απεστάλη στις Υπηρεσίες του Υπουργείου.

Τα συμπεράσματα της μελέτης αξιολόγησης της «Grant Thornton» είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:

  • Καλύτερη Σχέση κόστους/οφέλους σε σχέση με άλλες ομοειδείς τεχνολογίες ανακύκλωσης
  • Καθαρότητα των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων αποβλήτων
  • Επεξεργασία στην πηγή για μείωση του όγκου των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων αποβλήτων
  • Δυνατότητα άμεσης επέκτασης του δικτύου Διαλογή στην Πηγή
  • Αξιοπιστία των ποσοτικών στοιχείων των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων αποβλήτων
  • Εφαρμογή κανόνων ελεύθερου ανταγωνισμού στην προμήθεια
  • Έγκριση των Ανοικτών Διεθνών Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Η μελέτη αξιολόγησης της «Grant Thornton» καταλήγει στο ακόλουθο συμπέρασμα:

«Ως τελικό συμπέρασμα, με βάση το σύνολο των δεδομένων που έχουν αναλυθεί στην παρούσα Μελέτη, προκύπτει η σκοπιμότητα προμήθειας Πολυκέντρων Ανακύκλωσης και δύναται να συστηθεί η αξιοποίηση πόρων τόσο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ όσο και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, που ήδη διαθέτει ή θα διαθέτει η Ελλάδα, για την προμήθεια Γωνιών Ανακύκλωσης με εξοπλισμό Πολυκέντρων Ανακύκλωσης».

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με Μελέτη Αξιολόγησης της Grant Thornton, υπάρχει πλήρης δικαίωση των επιλογών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη χρηματοδότηση των Γωνιών Ανακύκλωσης.

Ήδη η σχετική μελέτη απεστάλη στην Επίτροπο κα Ελίζα Φερέιρα και στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε., προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί από το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Τέλος, αναφορικά με τα περί «σκανδάλων, αδιαφάνειας» κλπ που αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς οι συντάκτες/κτριες αυτής κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια.

Την τελευταία 4ετία το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αξιοποίησε τους πόρους του ΕΣΠΑ με τον πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Η χώρα μας από ουραγός στην απορρόφηση των κονδυλίων, βρίσκεται σταθερά στην 1η θέση. Επίσης, για την προγραμματική περίοδο 2021-27 η Ελλάδα είχε το 1ο εγκεκριμένο ΕΣΠΑ σε επίπεδο ΕΕ-27. Η δε αποδοτικότητα της αξιοποίησης των διατιθέμενων πόρων επιβεβαιώνεται με ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ  αποτελέσματα:

Όσον αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ΜμΕ, μόνο για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας στις ΜμΕ δόθηκαν από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠΑνΕΚ) 4,6 δις €, με περισσότερες από 531.000 εγκεκριμένες αιτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης σήμερα, μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-27» είναι ανοικτές προσκλήσεις ύψους 1 δις € για την ενίσχυση ΜμΕ.

Αναφορικά με τα οδικά έργα, όλα τα μεγάλα οδικά έργα κατασκευάζονται με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ (Πάτρα-Πύργος, παράκαμψη Χαλκίδος κλπ). Τα έργα αυτά προκηρύχθηκαν το 2020 και συμβασιοποιήθηκαν το 2021, καθώς την περίοδο 2015-2019 οι κατατμήσεις  των έργων λόγω των εμμονών και της  στοχοθεσίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν επέτρεψαν την ένταξη και χρηματοδότηση αυτών. Επίσης, όλα τα μεγάλα έργα υποδομών χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Η γραμμή 4 του μετρό εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-27″, οι πρώτες δαπάνες του έργου απεστάλησαν ήδη στην Ε.Ε. προς πληρωμή το Δεκέμβριο του 2022, αποτελώντας το 1ο αίτημα πληρωμής κράτους-μέλους για την προγραμματική περίοδο 2021-27 στην ΕΕ-27.

Στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται (μετά τη χαρακτηριστική καθυστέρηση πολλών ετών, λόγω της μη ύπαρξης εγκεκριμένου ΕΣΔΑ) η κατασκευή όλων των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων με τεχνολογία RRF.

Η μόνη δράση της περιόδου 2014-20 η οποία δεν υλοποιήθηκε κατόπιν παρέμβασης της Ε.Ε. ήταν η «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του τομέα υγείας»,  που εντάχθηκε το τέλος του 2016, επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και κατόπιν απεντάχθηκε μετά από ευθεία παρέμβαση των Υπηρεσιών της Ε.Ε. λόγω μη τήρησης των κανόνων επιλεξιμότητας, με προϋπολογισμό 90 εκ. €, που επιβάρυνε τελικά τον τακτικό προϋπολογισμό της χώρας».

Διαβάστε εδώ τη μελέτη της Grant Thornton

Εμπειρογνωμοσύνη_για_την_αποτίμηση_της_αποδοτικότητας

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tanea.gr

Τελευταία νέα

Αχτσιόγλου – Κασσελάκης: Νέα μηνύματα πριν ανοίξουν οι κάλπες

Πλησιάζει η ώρα που τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ θα προσέλθουν στις κάλπες για να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο του...

Ο Ολυμπιακός διέλυσε τον ΠΑΟΚ (23-2)

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε εύκολα τη νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ (23-2) για την πρώτη αγωνιστική της Α1 γυναικών στο πόλο. Στο...

Ταϊβάν: Έξι νεκροί και τουλάχιστον 100 τραυματίες από πυρκαγιά σε εργοστάσιο

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά σε εργοστάσιο που κατασκευάζει μπαλάκια του γκολφ, στην Ταϊβάν, οι...

Ενδοοικογενειακή βία στον Βόλο: Αυτός είναι ο άνδρας που κακοποιούσε και κρατούσε φυλακισμένη την σύζυγό του

Στη δημοσιότητα έδωσαν το πρόσωπο του άντρα που κατηγορείται για την κατ’ εξακολούθηση κακοποίηση της συζύγου του στον Βόλο,...

Ένοχος για συνέργεια σε ανθρωποκτονία ο αστυνομικός που ήταν παρών στο θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ

Ένοχος για συνέργεια σε ανθρωποκτονία κρίθηκε ο ένας από τους πρώην αστυνομικούς που ήταν παρόντες στον θάνατο του Τζορτζ...

Κοροναϊός : Ποδαρικό στο 2021 με τους κρίσιμους δείκτες στα ύψη

Μπορεί το εφιαλτικό 2020 να έφυγε και όλοι να έχουμε εναποθέσει τις ελπίδες μας στο 2021 ώστε να αποτελέσει...

Πρέπει να διαβάσετε

Ο Ολυμπιακός διέλυσε τον ΠΑΟΚ (23-2)

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε εύκολα τη νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ...

Μπορεί επίσης να σας αρέσειΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ
Συνιστάται σε εσάς